Quelques jours en Silésie avec quelques éclaircies.  
    
  Pieskowa Skala Górnośląski Park Etnograficzny
    
  Pszczyna Palace Museum Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO
    
  Kopalnia Soli „Wieliczka” Wzgórze Wawel, Rynek Główny
    
  Le nord de la Pologne       D'autres photos bientôt